Schotels

Schotels

Een schotelantenne, ook wel satellietschotel genoemd, bestaat uit een cirkelvormige of ovale reflector in de vorm van een parabolische schotel

en een ontvangstkop, Low Noise Blockconverter (LNB) genaamd, die de eigenlijke antenne bevat.

De reflector bundelt de radiogolven en concentreert deze op de LNB. Een schotelantenne wordt voornamelijk gebruikt om signalen van een satelliet te ontvangen.

Meer dan 800.000 huishoudens in Nederland hebben een schotelantenne om satelliettelevisiesignalen te ontvangen.

Behalve voor het ontvangen van signalen worden schotelantennes ook gebruikt om signalen naar satellieten te zenden.

Advies op maat nodig? Maak een persoonlijke afspraak in onze winkel in Antwerpen